Program osposobljavanja

Stručna znanja odnose se na obavljanje zadaća u pripremi zemljišta za sadnju i uzgoj kultura u ratarstvu, povrćarstvu, voćarstvu te uzgoju aromatičnog bilja i pčelarstvu. Polaznici stječu znanja o obradi tla, sadnji i njezi kultura, berbi, transportu i skladištenju plodova kao i osnovnoj preradi vlastitih proizvoda, stječu znanja o održivom gospodarenju i ekološkoj proizvodnji, o strojevima i opremi za obradu biljaka, proizvodnji pčelinjih proizvoda.

O projektu

 Projekt provodi Udruga Depaul Hrvatska, a financiran je sredstvima Europske unije.

Sudionici

Projektne aktivnosti provode korisnici usluga Depaul Hrvatske.

Stručna znanja

 Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina

Meke i transverzalne vještine

Osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih vještina nezaposlenih marginaliziranih osoba.

Kapaciteti stručnjaka

Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama. 

Plastenik

Plastenik služi kao mjesto ostvarivanja programa učenja zalaganjem u zajednici i prijenosa znanja.

Podrži nas

Projekt se snažno usredotočuje na zajednicu i zajedničko učenje

Partneri

Partneri Depaul Hrvatske su Centar za socijalnu skrb Rijeka i Udruga Milosrđe.

Mentoriranje i pratnja

Projektne aktivnosti provode i mentori koji rade individualno s pripadnicima ciljne skupine te za svakog oblikuju individualni plan promjene. 

sigurnost

osoba kojoj vjerujem

osoba koja me razumije

kontinuirana podrška

pomoć pri stručnom usmjeravanju

potpora pri socijalnom uključivanju

upoznati sebe u odnosu s drugima

podijeliti iskustvo

potaknuti socijalno uključivanje

poboljšati kvalitetu usluge

razviti meke i transverzalne vještine

potaknuti umrežavanje i suradnju

Kapaciteti stručnjaka

Učenje zalaganjem u zajednici obuhvaća razvoj programa za osnaživanje marginaliziranih skupina, te unapređenje mekih i transverzalnih vještina pripadnika ciljnih skupina. 

 

Znanja i proizvodi

Nakon završetka projekta korisnici će biti osposobljeni za samostalno obavljanje djelatnosti voćara, povrćara, pčelara i proizvođača aromatičnog bilja. Uključivanjem korisnika u te programe omogućit će se stjecanje znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje ovih djelatnosti. Opremanjem plastenika određenom opremom i kapacitetom osoba koji su osposobljeni za rad u istom, projekt Be-vrt postat će samostalno održiv. 

“Socijalna isključenost obuhvaća, slično kao neostvarena ljudska prava, nemogućnost pojedinaca da pristupe tržištu rada zbog manje konkurentnosti i da djeluju u društvu s osjećajem osobnog dostojanstva. “

“Projekt se snažno usredotočuje na zajednicu i zajedničko učenje. Uključivanjem volontera u rad plastenika korisnici razvijaju društvenu mrežu kojoj se mogu obratiti za potporu kada doživljavaju teže životne izazove i nakon završetka projekta.”

“Velik broj nezaposlenih osoba znači i veliki broj ljudi koji nemaju materijalnih prihoda. Nedostatak materijalnih prihoda dovodi nas do sve većih problema, a to su siromaštvo i socijalna isključenost. “

“Marginalizirane skupine prilikom traženja zaposlenja suočavaju se s mnogobrojnim preprekama prilikom čega se primjećuje nedostatak samopoštovanja, niska razina motivacije, znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za zapošljavanje kao i nedostatak radnog iskustva.”

JAVI SE!

+385 51 672 933

INFO@BE-VRT.COM

FRANA KRESNIKA 15, 51000 RIJEKA

Od vrta do doma

Be-vrt ili Vrt beskućnika projekt je usmjeren na povećanje mogućnosti zapošljavanja i umanjivanje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva jačanjem stručnih znanja, osnaživanjem mekih i transverzalnih vještina provedbom programa učenja zalaganjem u zajednici i jačanjem kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenima radi poboljšanja kvalitete rada s marginaliziranim skupinama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Share This