BE-VRT

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv projekta

BE-VRT

Opis projekta

Europa 2020. govori o potrebama provedbe programa promicanja socijalnih inovacija za najranjivije, prvenstveno stvaranjem inovativnih mogućnosti edukacije, osposobljavanja i zapošljavanja za marginalizirane skupine društva. Ukoliko društvo želi težiti uključivanju svakog pojedinca, a lokalna zajednica svakog člana svoje zajednice, onda je resocijalizacija socijalno izoliranih skupina jedan od temeljnih zadataka istog društva, iste zajednice. Strategija za suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj 2014. – 2020. pojasnila je kako Hrvatska cilja riješiti ova pitanja i kako će se boriti protiv siromaštva, isključenosti i beskućništva. U strategiji je prepoznato da Hrvatska značajno zaostaje za drugim europskim zemljama na područjima kao što su zapošljavanje, visoko obrazovanje i borba protiv siromaštva. Strategije ljudskih potencijala Primorsko-goranske i Karlovačke županije govore o načinima smanjena nezaposlenosti. Pri tom navode važnost projekata usmjerenih na ponovno uključivanje u tržište rada putem cjeloživotnog obrazovanja i radionica, kao i pružanje adekvatne edukacije koja dugotrajno nezaposlene osobe može vratiti na tržište rada. Kroz svoju strategiju država ima za cilj spriječiti, ublažiti i ukloniti socijalnu ugroženost. U tome, vlada je istaknula kako nevladine organizacije smatra velikom pomoću i sredstvima za aktivnosti socijalne skrbi.

Ciljevi i očekivani rezultati

U skladu s postojećim problemima i naputcima dokumenata osmišljen je projekt kojemu je cilj povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina te jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba kroz verificirane programe osposobljavanja za voćara, povrćara, pčelara i proizvođača aromatičnog bilja. Trajanje svakog pojedinog programa osposobljavanja je 30 dana, pri ćemu će se u ovoj segment projekta uključiti 10 korisnika. Nadalje, ovaj projekt za cilj ima i osnaživanje mekih i transverzalnih vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina razvojem i provedbom programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina uz jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenima u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem

Sudionici

U provedbu projekta uključeno je 30 nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe. Također, uključeno je 10 korisnika zajamčene minimalne naknade koji će uz mentorstvo moći sudjelovati u programu osposobljavanja, te će sudjelovati u programu razvoja mekih i transverzalnih vještina. U projekt će biti uključena i tri stručnjaka koja će sudjelovati u edukaciji za provedbu programa razvoja mekih i transverzalnih vještina, te u provedbi programa razvoja mekih i transverzalnih vještina

Stručna znanja

U sklopu projekta provesti će se edukacije koje su izuzetno tražene na tržištu rada, a ujedno su i jednostavne za usvajanje. Nakon završetka projekta 6 korisnika je osposobljeno za samostalno obavljanje djelatnosti voćara, povrćara, pčelara i proizvođača aromatičnog bilja. Uključivanjem korisnika u te programe omogućilo se stjecanje znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje ovih djelatnosti. Usredotočenost na učenje omogućilo je korisnicima da razvijaju širok raspon stručnih, profesionalnih i osobnih vještina. To dovodi do većeg broja mogućnosti na tržištu rada, poboljšanju neovisne životne sposobnosti i boljih strategija za suočavanje s izazovnim životnim događajima. Stjecanjem takvih vještina sudionici projekta će nakon završetka samostalno obavljati poslove iz određenih poljoprivrednih djelatnosti, te se time povećala mogućnost za zapošljavanje ili samozapošljavanje kao i umanjio rizik od socijalne isključenosti i siromaštva.

Meke i transverzalne vještine

Tijekom uvodne faze provedbe projekta izradit će se program za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina. Razvijeni program omogućiti će kontinuirani nastavak provođenje takvog oblika programa i nakon završetka projekta od strane zaposlenika udruge, sukladno potrebama korisnika.

Kapaciteti stručnjaka

U uvodnoj fazi projekta kroz održavanje dvije edukacije o problematici nezaposlenosti i socijalne isključenosti, te socijalnom poduzetništvu osnažit će se znanja stručnjaka te će oni stečena znanja nakon završetka projekta koristiti u radu s ovim skupinama društva.

Plastenik

U provedbi programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina uključiti će se 30 nezaposlenih osoba, pri čemu će plastenik služiti kao mjesto ostvarivanja programa učenja zalaganjem u zajednici i prijenosa znanja. Plastenik se nalazi na zemljištu danom Udruzi na korištenje. Program plastenika odvija se na način da je omogućeno nezaposlenim osobama koje su završile program osposobljavanja da svoja znanja reproduciraju ostalim korisnicima projekta. Prije samog početka provođenja programa plastenika ostvareno je opremanje i osposobljavanje plastenika za rad, kao i daljnje korištenje za uporabu nakon završetka projekta. Ulaganjem u plastenik kao mjestu odvijanja programa korisnici su imali priliku primarno razvijati i stjecati transverzalne vještine potrebne za rad kao što su timski rad, strpljivost, upornost i dr.

Podrži nas

Projekt se snažno usredotočuje na zajednicu i zajedničko učenje. Uključivanjem volontera u rad plastenika korisnici razvijaju društvenu mrežu kojoj se mogu obratiti za potporu kada doživljavaju teže životne izazove i nakon završetka projekta. Kontinuirano mentorstvo (zaposlenika i volontera) će osigurati dodatnu sigurnosnu mrežu koja omogućuje korisnicima da se obrate osobi kojoj mogu vjerovati, osobi koja razumije njihove borbe i može im pružiti podršku kroz teška razdoblja i nakon završetka projekta. Isto tako volonteri će razviti razne određene društveno/socijalne vještine.

Partneri uključeni u projekt su

1. Centar za socijalnu skrb Rijeka partner je s bogatim iskustvom provedbe različitih projekata koji se bave marginaliziranim skupinama društva. Depaul će u ovom projektu ostvarivati partnerstvo s Centrom za socijalnu skrb kroz suradnju u informiranju ciljane skupine i regrutacije sudionika u projekt, informiranje sudionika o pravima koja im pripadaju, u smislu socijalnih usluga i sl. Isto tako partnerstvo se ostvaruje u dijeljenju informacija i izdavanju popisa i rješenja osoba koje su korisnici zajamčene minimalne naknade.
2.Udruga Milosrđe udruga je koja vodi projekt Grada Karlovca i Karlovačke županije pod nazivom Centar za beskućnike. Partnerstvo s udrugom Milosrđe ostvariti će se kroz omogućavanje brige i podrške u uključivanju korisnika projekta u realizaciju stručnog osposobljavanja.

Ukupna vrijednost projekta

888.854,35 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU

888.854,35 HRK

Razdoblje provedbe projekta

ožujak 2020.  – travanj 2022.

Kontakt osoba

Katarina Radić Grbac, +385 51 672 933

JAVI SE!

+385 51 672 933

INFO@BE-VRT.COM

Frana Kresnika 15, 51000 Rijeka

Od vrta do doma

Be-vrt ili Vrt beskućnika usmjeren je jačanju socijalne uključenosti beskućnika i ostalih marginaliziranih skupina razvitkom socijalnog poduzetništva razvijanjem vještina na području poljoprivredne proizvodnje i hortikulture.

Share This