O nama

Naš je cilj beskućnika zbrinuti. Cjelovitost naše skrbi za čovjeka uključuje i radnu aktivaciju, osposobljavanje i edukaciju te pomoć u ostvarivanju zaposlenja. 

BE-VRT

Nezaposlenost osobito pogađa marginalizirane društvene skupine. Ove grupe prilikom traženja zaposlenja suočavaju se s preprekama zbog nedostatka potrebnih znanja, sposobnosti i vještina. S obzirom na te probleme projekt je usmjeren na povećanje mogućnosti zapošljavanja i umanjivanje rizika od socijalne isključenosti i siromaštva jačanjem stručnih znanja, te na osnaživanje mekih i transverzalnih vještina provedbom programa učenja zalaganjem u zajednici i jačanjem kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenima radi poboljšanja kvalitete rada s marginaliziranim skupinama.

ojačati stručna znanja

učiti zalaganjem u zajednici

ojačati kapacitet stručnjaka

razviti socijalno mentorstvo

rehabilitirati i osamostaliti

Depaul Hrvatska

Depaul Hrvatska je dio međunarodne Skupine Depaul, koju čine karitativne organizacije diljem svijeta, s poslanjem iskorjenjivanja beskućništva i promjene života onih koji su njime zahvaćeni.

Depaul Hrvatska ima sjedište u Rijeci. Provoditelj je programa “Kuće utočišta” dnevnog centra za beskućnike i marginalizirane grada Rijeke i bliže okolice, koju su od od 2007. godine do 2016. samostalno provodile sestre milosrdnice a od te godine u partnerstvu s Udrugom “Depaul Hrvatska”. Korisnici dnevnog centra su beskućnici, ovisnici, bivši zatvorenici, osobe s problemima s mentalnim zdravljem i ostale osobe s ruba društva. U djelovanju vode nas vrijednosti: Naša je vizija: “Svatko mora imati mjesto kojeg će nazvati domom i biti dio svoje zajednice.” Naše je poslanje: “Omogućiti beskućnicima i obespravljenima život u punini njihovih mogućnosti; da na pozitivan način, informirano, vlastititim angažmanom, učine izbore što se tiče vlastite budućnosti.” Vrijednosti na kojima se temelji naše djelovanje: vrednujemo ljudski potencijal; svoje riječi činimo djelima; želimo imati aktivnu ulogu u civilnom društvu; vjerujemo u prava i odgovornosti. Usmjereni smo na uočavanje potrebe, inovaciju i djelovanje. Depaul Hrvatska je dio karitativne organizacije “Depaul International”. To je skupina karitativnih organizacija koje pomažu beskućnike i marginalizirane diljem svijeta. Naše je djelovanje u Hrvatskoj nedjeljivo je od djelovanja Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, kao i ostalih ogranaka Vinkovske obitelji. Sestre milosrdnice partneri su utemeljitelji u nastanku Depaul Hrvatske. Vinkovska obitelj nedjeljiva je od Katoličke crkve. 

Be-vrt je projekt kojemu je cilj povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina te jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba kroz verificirane programe osposobljavanja za voćara, povrćara, pčelara i proizvođača aromatičnog bilja. 

JAVI SE!

+385 51 672 933

info@be-vrt.com

Frana Kresnika 15, Rijeka

Od vrta do doma

Depaul Hrvatska je neprofitna organizacija osnovana s ciljem skrbi za beskućnike i ostale marginalizirane skupine kroz poboljšavanje kvalitete njihova života i iznalaženje trajnih rješenja kojima će im se omogućiti dostojanstven život.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Share This