Vremenske prilike u mjesecu veljači pogodovale su nastavku radova na našem vrtu. Izrada bočne ograde privodila se kraju; na poprečne letvice nanijet je završni sloj zaštitnog premaza, izrađen je okvir te izvršena priprema za konačno fiksiranje na željezne stupove. Gredice sa posijanim povrtnim kulturama plijevili smo od korova i spremali ih za novu vrtlarsku sezonu koja je pred nama. Dio zemljišta predviđen za poziciju plastenika još jednom smo prekopali i izravnali, nastojeći time ukloniti svo zaostalo korijenje, korove i kamenje u svrhu dobivanja što ravnijeg terena.

Dana 25. i 26. veljače održala se i dvodnevna edukacija naših korisnika u suradnji s Edukator Kreatorom. Nastavak edukacije realiziran je kroz program ID Edukatora na kojem je sudjelovalo 8 korisnika naših usluga. Oni su time dobili mogućnost razvoja profesionalnih i mekih vještina potrebnih za bolju komunikaciju s radnom okolinom, uspješniju društvenu integraciju i kvalitetniji plasman na tržištu rada. Po završetku edukacije, održala se i dodjela certificiranih priznanja – potvrda o postignuću.

Share This