Dana 11. i 12. studenog održana je još jedna edukacija za otkrivanje profesionalnih sposobnosti i talenata pod stručnim vodstvom Vesne Maglov iz EdukatorID tima. Ovoga puta radionica je bila namijenjena korisnicima usluga Depaul Hrvatske – dugotrajno nezaposlenim osobama, a kao poticaj društvenoj inkluziji i zapošljavanju pripadnika marginaliziranih skupina. Na dvodnevnoj edukaciji sudjelovalo je devet sudionika koji su time dobili mogućnost uvida u vlastiti potencijal i razvoj vještina potrebnih za kvalitetan plasman na tržište rada.

Radovi u Be-vrtu planski se nastavljaju na aktivnosti započete u listopadu. Postavila se zaštitna ograda, saniralo se pristupno stubište, tlo se okopava i čisti od korova. U samom uzgoju povrtnih i voćnih kultura odlučili smo se za mješoviti pristup; izradili smo osam gredica od kojih su tri klasičnog tipa a preostalih pet je povišenih, predviđenih za ekološku metodu uzgoja. Sijali smo i sadili kulture prikladne za ovo doba godine poput luka srebrenca, matovilca i rotkvice te posadili nekoliko stabalaca voćki i ukrasnog grmlja (jabuku, smokvu, cedar).

Share This