Projekt Be-vrt za cilj ima i osnaživanje mekih i transverzalnih vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina. Za dugotrajno nezaposlene osobe uključene u projekt Održana je od od 10. do 11. studenog 2020. edukacija s ciljem otkrivanja osobnih potencijala i osnaživanja. Edukaciju je proveo ID edukator iz Zagreba. Edukator ID je inovativni alat otkrivanja sposobnosti, talenata, interesa i osobne motivacije koji je važan korak za ciljnu skupinu u daljnjem sudjelovanju u projektnim aktivnostima. 

Share This