U mjesecu rujnu krenuli smo s intenzivnim radom s korisnicima projekta u pogledu pripreme za uključivanje u edukaciju – provođenje programa za nezaposlene (provoditelj edukator ID), koja je planirana u dva navrata – listopad i studeni 2020. godine. Ovome su prethodila dva sastanka projektnog tima na temu uključivanja korisnika, tj. identificiranje onih koji bi mogli biti aktivni sudionici.

Sustavnom radu s korisnicima bila je usmjerena i edukacija za mentore zaposlene na projektu o individualnom planu napretka za korisnike ZMN te je pritom započeto planiranje i programiranje programa rada mentora te predstavljanje programa namijenjenih razvoju mekih i transverzalnih vještina kod korisnika projekta.

S Gradom Rijekom potpisan je ugovor o zakupu zemljišta (na 10 godina), na kojem će biti provedeni prvi radovi: pročišćavanje zemljišta, planiranje te nabava opreme potrebne za planirane djelatnosti. U ovaj proces uključeni su vanjski suradnici – stručnjaci.

Projekt je predstavljen javnosti (članak u mjesnim novinama – Novi list, 8. rujna 2020.), a započeto je i oblikovanje mrežne stranice projekta.

Share This