U dijelu projekta koji se tiče osposobljavanja stručnjaka djelatnici Depaul Hrvatske proveli su Edukator ID vikend vikend (10.-11. 10. 2020.) s ciljem osnaživanja samih sebe i cijelog tima – prema djelotvornijem zajedničkom radu sa beskućnicima i ostalim marginaliziranim osobama koje koriste naše usluge. Edukaciju je održao Edukator ID – s voditeljicom Vesnom Maglov, a sam program usmjeren je otkrivanju vlastitih potencijala te povezivanju tima.

Share This