Naš projekt uključuje i sustavan rad na radnoj aktivaciji korisnika dnevnog centra Kuća utočišta, uz osobe izravno obuhvaćene projektom. Ljetno razdoblje – turistička sezona, omogućila je lakše uključivanje naših korisnika u svijet rada na području turističkog sektora. Svaki, i mali posao, može biti važan korak u postizanju trajnog zaposlenja, osobito daljnjim razvojem radnih navika i vještina.

U mjesecu kolovozu započeli smo i dogovore oko prvih termina edukacija – Edukator ID (najavljene vikend-edukacije za listopad) i Pučko otvoreno učilište Karlovac (dogovorena dinamika edukacija).

Share This