Slijedeći zaključke s prvog sastanka projektnog tima, u prvoj fazi provedbe projekta započeli smo sustavno motivirati korisnike ovog projekta za edukaciju nakon koje bi bili osposobljeni za praktičan rad u plasteniku.

Mišljenja smo da ovakav pristup predstavlja temeljni korak ka dostizanju sustavne promjene kojoj stremimo – radikalnom umanjenju beskućništva. Kroz individualno mentorstvo i osobni susret s našim korisnicima imamo priliku čuti i odgovoriti na njihove potrebe, ali i osobno se izgrađivati.

Također, u srpnju smo se prijavili na natječaj za zemljište na kojem će, ukoliko rezultati natječaja budu u skladu s očekivanjima, polako nastajati naš vrt gdje će naši korisnici raditi, učiti i usavršavati nove vještine.

Share This